Bilgi Güvenliği Politikası

TOS ANALYTICS olarak;

  • Sahip olduğumuz kurumumuzun, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı
  • Kurumumuzun, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Kurumumuzun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
  • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikası olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi taahhüt ediyoruz.